Το εκδοτικό σημείωμα του περιοδικού “Το Έρμα”

 

 

 

Γιατί ένα ακόμα περιοδικό Λόγου και Κριτικής όπως το Έρμα;

Η πυκνότητα των μεταβολών στη σημερινή συγκυρία αλλά και η περιπλοκότητα του παγκόσμιου γίγνεσθαι καθιστούν επισφαλή κάθε κριτική εκτίμηση, τοποθέτηση ή πρόταση, πέρα από αποτυπώσεις της στιγμής. Σε τι θα χρησίμευε, λοιπόν, μια περιοδική έντυπη έκδοση σε μια τόσο έντονα «ρευστή» περίοδο;

Κι όμως αυτή ακριβώς η συνθήκη διασάλευσης των βεβαιοτήτων και η εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος σχετικοποίησης των πάντων είναι που δίνουν νόημα στη λειτουργία ενός περιοδικού που επικαλείται, μέσω της παραγωγής Λόγου, τη δυνατότητα της ελευθερίας όχι μόνο ως μακρινή προοπτική, αλλά και ως διαδικασία άμεσης πράξης που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους όρους της ζωής.

Ένα περιοδικό ή καλύτερα ένα «κοινό» όπως το Έρμα που επιχειρεί, δίχως να κραδαίνει νέες βεβαιότητες, να εντοπίσει τις ρωγμές στο υπάρχον και να αφουγκραστεί πράξεις και κινήσεις που αμφισβητούν τη λογική του «δεν υπάρχει εναλλακτική», μοιάζει σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, εντελώς απαραίτητο.

Πολυσυλλεκτικό και άρα ευεπίφορο στην ετερότητα, το Έρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δεξαμενή όσμωσης έκκεντρων μεν αλλά πολυδιάστατων προτάσεων, απόψεων και επιδιώξεων.

Με ένα είδος αυτογνωσίας η οποία αναγνωρίζει τη μεταβατικότητα κάθε κριτικής που αναστοχάζεται τον εαυτό της, η επιδίωξη ενός εγχειρήματος όπως το Έρμα δεν μπορεί παρά να είναι η συμμετοχή στον διάλογο περί της ανάγκης για κοινωνική μόχλευση, η ιχνηλασία οριζόντων πέρα από τη θλιβερή πραγματικότητα που μας επιβάλλεται και η ανάδειξη οιασδήποτε μεμονωμένης φωνής ή συλλογικής δράσης που αμφισβητεί δημιουργικά καθιερωμένες σχέσεις, εμπεδωμένες αλήθειες και κατασκευασμένες αυθεντίες.

Δεν πρόκειται για ένα αόριστο κυνήγι του καινούργιου, αλλά για συντονισμένη αναζήτηση εκείνων των συνδέσεων, των τομών και των ιδεών που συμμερίζονται την ανάγκη αναθεώρησης των κυρίαρχων κοινωνικών ορισμών και σημασιών.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η δυνατότητα παραγωγής κειμένων δεν μπορεί να είναι αρκετή. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο χτίσιμο μιας δυναμικής σχέσης με τον αναγνώστη· μια από κοινού αναζήτηση όσων περιγράφηκαν νωρίτερα που οδηγεί σε στιγμές όπου η ζωή πρεσβεύει μια αξία· στιγμές όπου ο  άνθρωπος αρνείται τους συνήθεις ορισμούς,  εκκινεί  από νέες αφετηρίες και παλεύει για τον κόσμο και την ανασύστασή του.

Σε τέτοιες στιγμές δημιουργούνται κενά και σιωπές που σκεπάζουν τις κραυγές της συνήθειας και των αναγνωρισμένων αυθεντιών.

Υπάρχουν φωνές που περιμένουν να βγουν στην επιφάνεια, λέξεις που ακόμη δεν έχουν ειπωθεί, ιδέες που μόλις έχουν αρχίσει να ψηλαφούν τη ζωή· ένας ολόκληρος ανομολόγητος μελλοντικός Λόγος που αναζητά δυνατότητες έκφρασης αυτού που ακόμη μοιάζει ανείπωτο.

Ας τον αφουγκραστούμε και ας αναζητήσουμε τη δημιουργική πράξη που γεννά το ιστορικά νέο όχι σε ένα ιδεολογικό κενό, αλλά σε πράξεις κριτικής αντίστασης και ανασύνθεσης του κοινωνικού ιστού.

Η παρατήρηση αυτών των στιγμών, η διερώτηση γύρω από το νόημα και τις δυνατότητές τους και η προσφορά τους στην ανοικτή συνέχεια του διαλόγου φιλοδοξεί να είναι ο ρόλος ενός περιοδικού όπως το Έρμα.