Λεωνίδας Μπουρίτσας

Λεωνίδας Μπουρίτσας Photo

Ο Λεωνίδας Μπουρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Η μεταπτυχιακή και ερευνητική του θητεία (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς), καθώς και η καθηγητική (Hunter College/C.U.N.Y. Stevens Institute of Technology, Deree College), καλύπτουν τη θεωρητική γλωσσολογία, την ιστορία των ιδεών και τη φιλοσοφία. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ένα παράδοξο της ελευθερίας και η παλαιά αντίθεση μεταξύ πολιτικής και φιλοσοφίας” εκπονήθηκε και υποστηρίχθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Πόλης της Νέας Υόρκης. Κείμενά του έχουν φιλοξενηθεί στην εφημερίδα Αυγή και αλλού.

Βιβλία του Λεωνίδας Μπουρίτσας